Smalt II

Samma kameraplacering som på Smalt med längre slutare