Sätila 070113

Camilla och jag va å klättrade och beundrade ett vattenfall
 
Camilla klättrar